Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bra, snyggt från svenska till italienska

brabene
attche
somche
detci

Översätt bra, snyggt till andra språk