Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cafét, fiket, kafét från svenska till italienska

Översätt cafét, fiket, kafét till andra språk