Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta camera matrimoniale från italienska till svenska

amed
conmed

Översätt camera matrimoniale till andra språk