Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta certo, certa från italienska till svenska

cidet
iojag

Översätt certo, certa till andra språk