Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta che cosa prende från italienska till svenska

chesom
cosavad
cheatt
conmed
comehur

Översätt che cosa prende till andra språk