Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta che ore sono? från italienska till svenska

chesom
cheatt
sonoär
cosavad
iojag
conmed

Översätt che ore sono? till andra språk