Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta che prendi? från svenska till italienska

somche
attche
vadcosa
medcon
brabene
hurcome

Översätt che prendi? till andra språk