Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta chi från italienska till svenska

chesom
cidet
luihan
pertill
datill
atill

Översätt chi till andra språk