Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta chi è? från svenska till italienska

somche
detci
hanlui
tillda
tilla
tillper

Översätt chi è? till andra språk