Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ci från italienska till svenska

cidet
cidär
cidit

Översätt ci till andra språk