Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cioè från italienska till svenska

cidet
amed
conmed

Översätt cioè till andra språk