Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta collegato, collegata från italienska till svenska

chesom
amed
conmed

Översätt collegato, collegata till andra språk