Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta come sta? från svenska till italienska

hurcome
hanlui
oche
tillda
tillper
tilla

Översätt come sta? till andra språk