Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta come stai? från italienska till svenska

comehur
amed
conmed

Översätt come stai? till andra språk