Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta composto di, composta di från italienska till svenska

Översätt composto di, composta di till andra språk