Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta con från italienska till svenska

conmed
amed
chesom
cheatt
dahos
quihär

Översätt con till andra språk