Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta conoscere från italienska till svenska

pertill
datill
amed
atill
conmed

Översätt conoscere till andra språk