Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta conosciuto från italienska till svenska

amed
conmed

Översätt conosciuto till andra språk