Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta contare su di noi från italienska till svenska

dahos
atill
datill
pertill
amed
conmed

Översätt contare su di noi till andra språk