Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cosa vuoi från italienska till svenska

cosavad
chesom
cheatt
comehur
sig

Översätt cosa vuoi till andra språk