Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cosa vuol dir sona una donna ormai O mare nero, o från svenska till italienska

vadcosa
nuormai
somche
attche

Översätt cosa vuol dir sona una donna ormai O mare nero, o till andra språk