Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta d'accordo från svenska till italienska

medcon
meda

Översätt d\'accordo till andra språk