Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från svenska till italienska

tillda
går
avda
ger
hosda
attda

Översätt till andra språk