Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta da från svenska till italienska

avda
ger
hosda
attda
tillda
går

Översätt da till andra språk