Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta da från italienska till svenska

daatt
datill
går
daav
ger
dahos

Översätt da till andra språk