Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta da noi från svenska till italienska

hosda
tilla
tillda
tillper
meda
medcon

Översätt da noi till andra språk