Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dal ? al från svenska till italienska

fråndi
tillper
tillda
tilla

Översätt dal ? al till andra språk