Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dal 1870 från italienska till svenska

difrån
atill
pertill
datill

Översätt dal 1870 till andra språk