Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de gick från svenska till italienska

Annons
ärsono
jagio
Annons
Annons
härqui
Annons

Översätt de gick till andra språk