Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta della sua vita från italienska till svenska

SuaEr
pertill
atill
datill

Översätt della sua vita till andra språk