Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det är bäst att från svenska till italienska

attche
detci
attda
somche
vadcosa

Översätt det är bäst att till andra språk