Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det samma till dig från svenska till italienska

detci
tillda
tilla
tillper
somche
vadcosa

Översätt det samma till dig till andra språk