Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det är bättreän från svenska till italienska

detci
vadcosa
somche
attche

Översätt det är bättreän till andra språk