Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det vill säga, med andra ord från svenska till italienska

meda
medcon
detci
vadcosa
somche

Översätt det vill säga, med andra ord till andra språk