Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta detsamma önskar jag dig från svenska till italienska

jagio
ärsono
härqui

Översätt detsamma önskar jag dig till andra språk