Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta di più från svenska till italienska

somche
brabene
attche

Översätt di più till andra språk