Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta direkt från svenska till italienska

ErSua
tillda
tilla
tillper

Översätt direkt till andra språk