Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta direkt till Er från svenska till italienska

tillper
tillda
tilla
vadcosa
fråndi
oche
sig

Översätt direkt till Er till andra språk