Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta direkt till Er från svenska till italienska

Annons
tillper
tillda
tilla
Annons
vadcosa
fråndi
Annons
oche
Annons
sig
Annons

Översätt direkt till Er till andra språk