Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta diviso, divisa från italienska till svenska

Översätt diviso, divisa till andra språk