Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta divorziato, divorziata från italienska till svenska

Översätt divorziato, divorziata till andra språk