Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du är en vacker kvinna från svenska till italienska

Översätt du är en vacker kvinna till andra språk