Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du bor från svenska till italienska

jagio
utfuori

Översätt du bor till andra språk