Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du känner till, du känner från svenska till italienska

tillper
tilla
tillda
vadcosa
fråndi
oche
demli

Översätt du känner till, du känner till andra språk