Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta efter smak från svenska till italienska

Annons
nuora
Annons
attda
attche
sig
Annons
Annons
Annons

Översätt efter smak till andra språk