Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta eller hur från svenska till italienska

Annons
hurcome
Annons
attche
somche
Annons
detci
Annons
Annons

Översätt eller hur till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018