Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en av dem som från svenska till italienska

Annons
somche
demli
Annons
attche
medcon
Annons
detci
tillper
tillda
tilla
Annons
Annons

Översätt en av dem som till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018