Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en av dem som från svenska till italienska

somche
demli
attche
medcon
detci
tillda
tilla
tillper

Översätt en av dem som till andra språk