Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en sherry från svenska till italienska

Annons

Översätt en sherry till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018