Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en specialisering, en specialutbildning från svenska till italienska

Översätt en specialisering, en specialutbildning till andra språk