Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en väninna till mig från svenska till italienska

tillda
tillper
tilla
oche
vadcosa
fråndi

Översätt en väninna till mig till andra språk