Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en väninna till mig från svenska till italienska

Annons
tillda
tillper
tilla
Annons
oche
Annons
vadcosa
fråndi
Annons
Annons

Översätt en väninna till mig till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018