Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett glas vin från svenska till italienska

Annons
Annons
meda
medcon
Annons
Annons
Annons

Översätt ett glas vin till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018